Bỏ qua và đến nội dung chính

Tạo sự khác biệt

Chúng tôi trao quyền cho người tị nạn và người di cư vận động cho các quyền của họ, vận động cho sự thay đổi, cải thiện phúc lợi và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ.

Góp

Tác động của chúng tôi trong năm 2023

Dữ liệu mới nhất từ 2022/23

1,671

Mọi người đã đến LRMN để được tư vấn

1,500+

bưu kiện thực phẩm và phiếu mua hàng được đưa ra, với 1,530 trong số này được trao tại Migrant Hub

221

Mọi người nhận được lời khuyên về nhà ở và phúc lợi phúc lợi

243

Các ứng dụng được thực hiện để thường xuyên hóa tình trạng nhập cư

196

Được hỗ trợ bởi dự án dành cho phụ nữ

357

Những người được hỗ trợ thông qua Greenwich Migrant Hub

Góp

"Tất cả những gì tôi biết là họ lau nước mắt cho tôi. Cảm ơn rất nhiều."

Máy khách LRMN