Bỏ qua và đến nội dung chính

Tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác

Chúng tôi cung cấp một môi trường hỗ trợ, thân thiện và thân mật cho sinh viên để cải thiện trình độ tiếng Anh và xây dựng sự tự tin của họ.

Nhận trợ giúp

Lớp học tiếng Anh 

Mỗi tuần chúng tôi cung cấp ba lớp học ở cấp độ B1, B2 và Trung cấp cho sinh viên. Các lớp học tập trung vào ngữ pháp, phát âm, hội thoại và các kỹ năng tiếng Anh chức năng. Chúng tôi cũng có thể giúp giới thiệu và chỉ dẫn sinh viên đến các nhà cung cấp ESOL khác ở London. 

Để truy cập các lớp học của chúng tôi, hãy truy cập trang Nhận trợ giúp của chúng tôi. 

Nhận trợ giúp