Bỏ qua và đến nội dung chính

Trung tâm tị nạn Lewisham

Một nơi để những người xin tị nạn trong quận của chúng tôi kết nối, phát triển kỹ năng và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của họ.

Trung tâm

Chúng tôi đang hợp tác với AFRIL và Trung tâm Luật Southwark để hỗ trợ những người xin tị nạn ở Lewisham.

Trung tâm của chúng tôi là một nơi an toàn an toàn cho tất cả những người xin tị nạn tham gia vào các hoạt động và hội thảo sẽ hỗ trợ họ cảm thấy như ở nhà trong cộng đồng của chúng tôi và xây dựng kết nối với các mạng lưới xung quanh Lewisham có thể cung cấp hỗ trợ trong việc giúp xây dựng lại cuộc sống của họ.

 

 

Lịch hoạt động cộng đồng của chúng tôi

Vui lòng nhấp vào đây để xem lịch hoạt động cộng đồng trong tháng này - cho cả trung tâm tị nạn và trong cộng đồng rộng lớn hơn.

Nếu bạn cần trợ giúp hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với info@lrmn.org.uk.