Bỏ qua và đến nội dung chính

Tháng Bảy 13, 2023

Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn gây quỹ của chúng tôi!

Sử dụng tài nguyên mới của chúng tôi để gây quỹ quan trọng cho LRMN

Bất kỳ ai cũng có thể gây quỹ cho LRMN và bây giờ chúng tôi đã có hướng dẫn để hướng dẫn bạn cách biến ý tưởng gây quỹ của bạn thành hiện thực!

Mỗi lần gây quỹ đều rất quan trọng đối với chúng tôi tại LRMN - mỗi và mọi đóng góp đều tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với những người tìm kiếm nơi trú ẩn trong cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi biết có thể khó biết bắt đầu từ đâu với việc lập kế hoạch gây quỹ, vì vậy chúng tôi đã viết gói tiện dụng này để hỗ trợ bạn. Được đóng gói đầy đủ các mẹo, thủ thuật, thông tin và những câu chuyện truyền cảm hứng, hướng dẫn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn trong hành trình gây quỹ của mình.

Chúng tôi thích nghe về các sáng kiến mà bạn đã lên kế hoạch! Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, thông tin hoặc chỉ để cho chúng tôi biết bạn đã làm gì! Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại @LRMNetwork hoặc qua comms@lrmn.org.uk.

Tải xuống hướng dẫn!