முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க

நேரம் உண்மையில் கடினமாக இருக்கும் போது.

சில நேரங்களில் மக்களுக்கு ஒரு பிட் கூடுதல் ஆதரவு தேவை என்பதை நாங்கள் அறிவோம், எனவே விஷயங்கள் மிகவும் கடினமாக இருக்கும்போது எங்களிடம் விதிகள் உள்ளன.

உதவி பெறு

நாம் எப்படி உதவலாம்

  • வறுமையை எதிர்கொள்ளும் மக்களுக்கு நாங்கள் உணவுப் பொட்டலங்களை வழங்குகிறோம்.
  • அவசரகால நிலைமைகளுக்கு நாம் கஷ்டமான நிதிகளை வழங்க முடியும்.

எங்களால் உதவ முடியாவிட்டால், நாங்கள் உங்களை மற்றொரு உள்ளூர் உணவு வங்கிக்கு அல்லது Pepys Social Supermarket க்கு பரிந்துரைப்போம்.

உதவி பெறு

ஆதரவை வழங்க வேண்டுமா?

பின்வரும் கடைகளில் ஒரு சேகரிப்புத் தொட்டிக்கு நன்கொடை அளிப்பதன் மூலம் அழுகாத உணவுப் பொருட்களை நீங்கள் நன்கொடையாக வழங்கலாம்:

  • சைன்ஸ்பரியின் ப்ரோக்லி நிலையம் - 180 ப்ரோக்லி ரோட், லண்டன் SE4 2RR
  • சைன்ஸ்பரியின் ப்ரோக்லி, 209-211 மேன்டில் ரோட், ப்ரோக்லி, SE4 2EW
  • சைன்ஸ்பரியின் வூல்விச், 25 கால்டர்வுட் தெரு, லண்டன், எஸ்இ18 6க்யூடபிள்யூ.

தேவைப்படும் நேரங்களில் மக்களை தொடர்ந்து ஆதரிப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவ நன்கொடை அளிக்கவும்.

மேலும் அறிக