முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க

அகதிகள் மற்றும் பிற புலம்பெயர்ந்தோர் தங்கள் வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப உதவுதல்

இங்கே எல்.ஆர்.எம்.என் இல் நாங்கள் இங்கிலாந்தில் வாழ்க்கையில் குடியேறுவதற்கும் சமூகத்தில் செழித்து வளர்வதற்கும் கருவிகளை மக்களுக்கு வழங்குகிறோம்.

விருப்பார்வத் தொண்டர்

இங்கிலாந்தில் குடியேறுதல்

அகதி குடும்பங்கள் லீவிஷாமில் குடியேற உதவுவது முதல், முக்கியமான ஆங்கில வகுப்புகளை வழங்குவது மற்றும் மக்களை ஒன்றிணைத்து தங்கள் பிரச்சினைகளைக் குரல் கொடுப்பது வரை - புலம்பெயர்ந்த சமூகங்கள் லண்டனில் தங்கள் வாழ்க்கையைக் கட்டமைக்க நாங்கள் உதவுகிறோம்.

சமூக மன்றம்

உங்கள் சொல்ல மற்றும் மாற்றம் நடக்க செய்ய ஒரு இடம்.

சமூக மன்றம்

ஆங்கில வகுப்புகள்

மாணவர்கள் தங்கள் ஆங்கில மட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் அவர்களின் நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்கும் ஒரு ஆதரவான, நட்பு மற்றும் முறைசாரா சூழலை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

ESOL

லூயிஷாம் புகலிட மையம்

எங்கள் பரோவில் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு நம்பிக்கை, திறன்கள் மற்றும் சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க ஒரு இடத்தை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

லூயிஷாம் புகலிட மையம்