Bỏ qua và đến nội dung chính

Giúp người tị nạn và những người di cư khác xây dựng lại cuộc sống của họ

Tại LRMN, chúng tôi cung cấp cho mọi người các công cụ để ổn định cuộc sống ở Vương quốc Anh và phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tình nguyện

Định cư tại Vương quốc Anh

Từ việc giúp các gia đình tị nạn định cư ở Lewisham, đến việc cung cấp các lớp học tiếng Anh quan trọng và tập hợp mọi người lại với nhau để nói lên các vấn đề của họ - chúng tôi đang giúp các cộng đồng di cư xây dựng cuộc sống của họ ở London.

Diễn đàn cộng đồng

Một nơi để có tiếng nói của bạn và làm cho sự thay đổi xảy ra.

Diễn đàn cộng đồng

Lớp học tiếng Anh

Chúng tôi cung cấp một môi trường hỗ trợ, thân thiện và thân mật cho sinh viên để cải thiện trình độ tiếng Anh và xây dựng sự tự tin của họ.

ESOL ·

Trung tâm tị nạn Lewisham

Chúng tôi cung cấp một không gian cho những người xin tị nạn trong quận của chúng tôi tham gia vào sự tự tin, kỹ năng và các hoạt động xây dựng cộng đồng.

Trung tâm tị nạn Lewisham