Bỏ qua và đến nội dung chính

Nhận trợ giúp

LRMN chủ yếu hỗ trợ những người từ người tị nạn, người xin tị nạn và người di cư, những người đang phải đối mặt với cảnh túng quẫn, vô gia cư hoặc không có quyền truy đòi quỹ công (NRPF).

Mẫu giới thiệu

Chúng tôi cung cấp những gì?

Chúng tôi đưa ra lời khuyên, chiến dịch, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mọi người và giúp họ cải thiện sức khỏe của mình. Mặc dù có trụ sở tại Lewisham, một số dịch vụ của chúng tôi mở cửa cho mọi người từ khắp London.  Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi bằng cách truy cập trang Công việc của chúng tôi. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm dịch vụ nào phù hợp với mình.

Công việc của chúng tôi

Bạn cần trợ giúp?

Để giới thiệu bản thân hoặc ai đó bạn biết đến các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng điền vào Mẫu giới thiệu của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về biểu mẫu, vui lòng liên hệ với văn phòng chính của chúng tôi theo số 020 8694 0323 (Thứ Hai-Thứ Sáu) và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn hoàn thành biểu mẫu qua điện thoại. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thông dịch viên theo yêu cầu để hoàn thành mẫu giới thiệu.

Mẫu giới thiệu

Bạn cần các dịch vụ khác?

Nếu chúng tôi không thể giúp bạn, vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các dịch vụ và tổ chức khác nhau trên khắp London có thể giúp bạn.

Trung tâm tri thức