Bỏ qua và đến nội dung chính

Hỗ trợ chúng tôi

Chúng tôi giúp mọi người xây dựng lại cuộc sống của họ, nhưng chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn. Bạn có thể ủng hộ chúng tôi và giúp nhiều người tìm thấy nơi tôn nghiêm hơn không?

Góp

Nơi tôn nghiêm

Sự hỗ trợ của bạn có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục đưa ra lời khuyên và hỗ trợ quan trọng cho những người tị nạn và những người di cư khác đang đối mặt với cảnh túng quẫn và vô gia cư - cung cấp cho họ những công cụ để sống ở Vương quốc Anh.

Những người đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi nói với chúng tôi rằng LRMN đã là cứu cánh, hướng dẫn họ từ tình trạng khủng hoảng đến một tương lai an toàn và độc lập.

Góp

Bằng cách quyên góp, bạn sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng cho cuộc sống của những người tị nạn và những người di cư khác đang vật lộn với tình trạng vô gia cư và nghèo đói.

Góp

Tình nguyện

Bất kỳ ai cũng có thể tình nguyện, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bạn đến từ đâu hoặc bạn có kỹ năng hoặc kinh nghiệm gì.

Tình nguyện

Fundraise

Có một sinh nhật sắp tới? Hay bạn muốn chạy marathon? Tìm hiểu cách bạn có thể gây quỹ cho LRMN.

Fundraise