Bỏ qua và đến nội dung chính

Tháng Hai 01, 2024

Tham gia nhóm Sự kiện Cộng đồng mới của chúng tôi!

 Một ý tưởng hay đến mức chúng tôi không thể tin rằng chúng tôi đã không thực hiện nó trong suốt thời gian qua - một không gian cho tất cả các sự kiện, lớp học và cơ hội cộng đồng của chúng tôi, tất cả ở một nơi!

Chúng tôi đã ra mắt Tin tức cộng đồng Whatsapp - một nhóm dành cho những người chúng tôi làm việc cùng để được thông báo về mọi thứ có sẵn cho họ.
Tất cả các cơ hội của chúng tôi đều miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người trừ khi có quy định khác.

 

Bạn có thể tham gia nhóm Whatsapp của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết này và gửi cho chúng tôi một tin nhắn để được thêm vào.

Cùng với nhóm, chúng tôi đã đối chiếu tất cả thông tin trên lịch này được cập nhật hàng tuần!

Chúng tôi tạo nhóm vì chúng tôi thấy cần phải đối chiếu tất cả các sự kiện xảy ra theo cách của chúng tôi.
Biển chỉ dẫn đến các dịch vụ thiết yếu và đưa ra lời khuyên quan trọng là ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng ta cũng có thể xây dựng thêm sự chào đón vào cộng đồng của mình không?

Hãy tạo điều kiện cho sự hội nhập của những người tìm kiếm nơi trú ẩn và làm nổi bật các sự kiện khu vực để chúng ta có thể thực sự đến với nhau.
Càng vui càng tốt!