Bỏ qua và đến nội dung chính

Tháng Bảy 04, 2022

Cam kết của chúng tôi về công bằng, đa dạng và hòa nhập

LRMN nhằm mục đích trao quyền cho người tị nạn, người xin tị nạn và người di cư biết và thực hiện các quyền của họ, phát triển, đóng góp tích cực, hòa nhập và kiểm soát cuộc sống của họ.

Chúng tôi cam kết xây dựng một tổ chức công bằng và toàn diện, nơi sự đa dạng được coi trọng trong mọi khía cạnh công việc của chúng tôi và nơi mọi người - khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên của chúng tôi - có thể là con người thật của họ và phát huy hết tiềm năng của họ. Chúng tôi tìm cách sống theo các giá trị của mình trong cách chúng tôi làm việc với khách hàng và cách chúng tôi hoạt động như một tổ chức từ thiện - giữ sự đa dạng và hòa nhập ở vị trí trung tâm. 

Chúng tôi mong muốn thử thách bản thân, thựchành tốt nhưng cam kết cải tiến liên tục thông qua:

  • Suy ngẫm và cởi mở gắn liền với mọi hoạt động của chúng tôi
  • Đào tạo và giáo dục thường xuyên với, và cho nhân viên và tình nguyện viên
  • Thường xuyên xem xét các chính sách và thực tiễn của chúng tôi để đảm bảo chúng phản ánh phương pháp hay nhất được cập nhật 
  • Bao gồm công bằng, đa dạng và hòa nhập trong các quy trình lập kế hoạch hàng năm của chúng tôi và theo dõi tiến độ thường xuyên 
  • Đánh giá các dịch vụ của chúng tôi và giám sát dữ liệu. 

Chúng tôi tin rằng đây chỉ là khởi đầu của hành trình đưa công bằng, đa dạng và hòa nhập vào mọi khía cạnh của công việc và chúng tôi cam kết thực hiện từng bước trên đường đi.   

Hãy theo dõi tiến trình của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi theo mẫu bên dưới.