Bỏ qua và đến nội dung chính

Một nơi để có tiếng nói của bạn và làm cho sự thay đổi xảy ra

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên để tập hợp mọi người lại với nhau để thảo luận về các vấn đề chính ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng tôi và trải nghiệm của chúng tôi khi sử dụng các dịch vụ LRMN.

Tham gia với chúng tôi

Chia sẻ kinh nghiệm

Chúng tôi tin rằng những người có kinh nghiệm sống là những chuyên gia. Cuộc sống của họ đã cho họ cái nhìn sâu sắc và kiến thức có thể giúp LRMN trở thành một tổ chức tốt hơn và thay đổi xã hội rộng lớn hơn. 

Diễn đàn Cộng đồng là nơi để mọi người chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của họ về các dịch vụ tại LRMN và bất kỳ vấn đề rộng lớn nào ảnh hưởng đến họ, đồng thời giúp tạo ra sự thay đổi bằng cách vận động thay đổi hoặc tham gia vào LRMN.

Giúp việc tham gia trở nên dễ dàng

Chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng nhất có thể cho những người chúng tôi làm việc cùng tham gia. Đó là lý do tại sao chúng tôi chi trả một số chi phí mà họ có thể cần để tham dự nhóm này. Nếu bất cứ ai có bất kỳ nhu cầu nào khác - chẳng hạn như chăm sóc trẻ em, số lượng hạn chế - chúng tôi rất vui được thảo luận về cách chúng tôi có thể làm việc với họ.